Náš tím

Michaela Ujházyová je trénerka, projektová koordinátorka a výskumníčka v oblasti ľudských práv, ľudskoprávneho vzdelávania a vzdelávania k demokratickému občianstvu. Nadobudla skúsenosti vo verejnej sfére pri práci pre viaceré organizácie spadajúce pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v mládežníckych organizáciách a neziskovom sektore. Aktuálne pracuje ako výskumníčka v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, ako projektová koordinátorka pre Outward Bound Slovakia aj ako trénerka a facilitátorka na voľnej nohe.

Magdaléna Musilová študovala právo a manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Neškôr pokračovala na doktorandskom štúdiu, počas ktorého sa venovala téme znevýhodnenia mladých ľudí na slovenskom pracovnom trhu. Viac ako tri roky pracovala v advokátskej kancelárii a podieľala sa na občianskych, administratívnych a ľudskoprávnych prípadoch. V súčasnosti pracuje ako výskumníčka v oblasti trhu práce. Rada sa zúčastňuje rôznorodých kurzov zameraných na neformálne vzdelávanie.

Kristína Musilová študovala biotechnológiu v Českej republike a Španielsku. V Granade jej profesionálna dráha nadobudla nový smer – okrem štúdia sa pohltila i do aktivizmu v oblasti feminizmu a LGBTQI+, v ktorom pokračuje dodnes. Zúčastnila sa niekoľkých Erasmus+ tréningov o práci s LGBTQI+ mládežou, o divadle utláčaných a ľudskoprávnom vzdelávaní. Stážovala v Inštitúte aktívneho občianstva ako projektová a marketingová podpora.

Veronika Kusyová sa profesijne zameriava na Západný Balkán, rozširovanie EÚ, radikalizáciu, (násilný) extrémizmus a práva žien. Študovala a pracovala vo viacerých európskych krajinách ako Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Srbsko či Veľká Británia. Má skúsenosti s projektovým riadením a výskumom. Rada pracuje s mladými ľuďmi v projektoch zameraných na zážitkové učenie. Je rýchločítajúca knihomoľka a triatlonistka.

Ivana Godulová sa zaujíma o témy na priesečníkoch rodu, etnicity/rasy, triedy, zdravotného znevýhodnenia a SOGI. Venuje sa znevýhodneným skupinám a komunitám a advokácii v tejto oblasti. Študovala ľudské práva, filozofiu a učiteľstvo základov spoločenských vied a pôsobila na projektoch občianskej spoločnosti v Bulharsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine a na Slovensku. Nedávno začala experimentovať s grafikou a kreslením ako nástrojmi aktivizmu. Rada číta obrázkové knižky a (ne)zmysly popísané po stenách.

© 2024 Education for Equality and Ecology – EDEQEC . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.