Ako prebehol náš projekt „Taking Action against Sexist Hate Speech“?

V lete 2022 sme zorganizovali Erasmus+ KA1 tréning „Taking Action Against Sexist Hate Speech“ spolu s partnerskými organizáciami Queerowy Maj, Bilitis Foundation, DreamTeam, Asociacija „Aktyvus jaunimas“, YOUth Connect a Gorey Youth Needs Group. Školenie bolo z dôvodu pandemických obmedzení presunuté z leta 2021 na august 2022.

Príprava školenia s partnerskými organizáciami.

Samotné školenie sa uskutočnilo v Bojniciach medzi 13. – 21. augustom 2022 pod vedením trénerskej trojice – Michaela Ujhazyová, Dariusz Grzemny a Magdaléna Musilová. Školenia sa zúčastnilo 26 ľudí z viacerých európskych krajín, ktorých téma školenia zaujala z profesionálnych alebo osobných dôvodov. Cieľom nášho tréningu „Taking Action Against Sexist Hate Speech“ bolo priblížiť našim participantom a participantkám problematiku sexistických, homofóbnych a transfóbnych nenávistných prejavov a priblížiť možné riešenia predchádzania a vyrovnávania sa s nenávistnými prejavmi v online alebo offline priestore.

Prvý deň tréningu sme sa venovali najmä teambuildingovým a spoznávacim aktivitám, ale poobede sme už načali aj tému medzinárodného systému ochrany ľudských práv, keďže téma nenávistných prejavov je neoddeliteľne spojená s vyvažovaním rôznych ľudských práv – slobodou prejavu na jednej strane a množstvom nemenej dôležitých práv na strane druhej – napr. právo na rovnosť, právo na bezpečnosť, právo na rodinný a súkromný život, právo na zdravie, atď.

Účastníci a účastníčky mali za úlohu prejsť na druhú stranu kameňov uprostred lávy bez toho, aby obetovali čo i len jednu úbohú dušu z ich tímu. Myslíte, že sa im to podarilo?
Účastníctvo nášho tréningu si samo na začiatku stanovilo pravidlá, ktoré sme všetci na tréningu dodržiavali

Druhý deň tréningu sme si spoločne podrobne prešli definíciu nenávistných prejavov, ktorá sa nachádza vo Všeobecnom politickom odporúčaní ECRI č. 15 o boji proti nenávistným prejavom. Poobede sme sa hlbšie venovali konfliktom ľudských práv, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s nenávistnými prejavmi na internete.

Druhý deň tréningu.

Tretí deň tréningu nám participantky a participanti priblížili históriu feminizmu. Neskôr sme sa venovali problematike privilégií a pyramíde nenávisti – čo predchádza nenávistným prejavom a kam až môžu takéto prejavy zájsť (zločiny z nenávisti).

Takto spracovalo naše účastníctvo informácie k druhej vlne feminizmu.

Štvrtý deň tréningu sme sa podrobnejšie pozreli na pojmy sexizmus, mizogýnia, homofóbia, transfóbia, sexuálne obťažovanie, priama a nepriama diskriminácia a patriarchát, pričom sme si uviedli aj príklady jednotlivých pojmov. Ďalej sme priblížili špecifiká nenávistných prejavov v online prostredí a príklady nenávistných prejavov, ktoré si naše participantky a participantky priniesli z ich domovských krajín. Takisto sme si predstavili 4 nástroje na boj s nenávistnými prejavmi, ktorým sme sa postupne venovali až do konce tréningu. Týmito nástrojmi sú – legislatíva, ľudskoprávne vzdelávanie, aktivizmus a iné nástroje, napríklad formulovanie alternatívnych naratívov.

Najobľúbenejšou účastníčkou nášho tréningu bola bezpochyby Bella našej trénerky Michaely

Piaty deň tréningu sme začali porovnaním legislatív upravujúcich nenávistné prejavy v jednotlivých krajinách, z ktorých naši participanti a participantky pochádzajú a vysvetlili sme si, čo je ľudskoprávne vzdelávanie, aké sú jeho princípy a základné pravidlá a ako je možné pomocou ľudskoprávneho vzdelávania bojovať proti nenávistným prejavom.

Piaty deň tréningu

Šiesty deň tréningu sme sa zamerali naalternatívne naratívy, kedy a ako ich formovať a ukázali sme si aj úspešné príklady alternatívnych naratívov.

Tipy, ako vytvoriť efektívny alternatívny naratív
Príklad alternatívneho naratívu

Siedmy deň tréningu sme si priblížili aktivizmus ako nástroj boja proti nenávistným prejavom, zhodnotili sme si celý tréning a najmä nám participantky a participanti predstavili svoje plány do budúcna. Ak by len časť z nich vyšla, bude svet zase o niečo lepším miestom!

Predstavovanie aktivistických plánov našich participantiek a participantov
Náš participant Dimi predstavuje svoje plány na základe poznatkov z nášho tréningu

Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelých 9 dní plných podnetných informácií, zábavy a hlavne spolupatričnosti!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2024 Education for Equality and Ecology – EDEQEC . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.