Kde by sa partizánky a partizáni skryli dnes?

___

Projekt s názvom „Kde by sa partizánky a partizáni skryli dnes? Pripomínanie si rôznych skupín a menšín zapojených do Slovenského národného povstania“ je naším prvým projektom v rámci zoskupenia Edeqec a máme z neho veľkú radosť. Projekt podporila EVZ nadácia v rámci programu zameraného na lokálnu históriu počas obdobia národného socializmu a druhej svetovej vojny.

___

Cieľ projektu

___

Prostredníctvom projektu chceme zdôrazniť a pripomenúť úlohu rôznorodých skupín a menšín v rámci SNP, odboja i odporu voči fašistickému režimu Slovenského štátu. Do popredia tak dávame menej známe príbehy ľudí, ktorí režimu oponovali. Dáta o menšinách a osudy jednotlivkýň a jednotlivcov zároveň spájame s príbehmi a scenériou lesov.

Lesy na území Slovenska kedysi poskytovali útočisko pre odporcov a odporkyne fašistického režimu. Počas nasledujúcich desaťročí ale aj tieto zelené ekosystémy zažili svoj vlastný boj. Preto sa pýtame: Kde by sa partizánky a partizáni skryli dnes? Čo sa stalo s lesmi, ktoré kedysi našim predchodcom a predchodkyniam poskytovali útočisko? Kde by sme sa v prípade potreby dnes ukryli my?

Spájaním historických, sociálnych a environmentálnych námetov hľadáme nové náhľady na našu minulosť a zviditeľňujeme prehliadané a vymazávané témy naprieč časom.

___

Hlavné aktivity projektu

___

V rámci projektu sa môžete tešiť na dve hlavné aktivity:

  • Online kampaň, ktorá zviditeľní aktivity žien, Rómov a Rómiek, Židoviek a Židov, Rusíniek a Rusínov a/alebo iných menšín a skupín v SNP, odboji a odpore, a poukáže i na príbehy slovenských lesov v blízkosti historických miest a pamätníkov.
  • Historické túry (á la histo-túry) ako formu zážitkového učenia, počas ktorých predstavíme príbehy žien, menšín a ďalších skupín a spoločne s účastníčkami a účastníkmi sa pozrieme na prírodu a lesy v okolí historických miest. Veríme, že sa nám okrem histo-túr podarí zorganizovať aj historický beh.

Na záver projektu vám v podcaste porozprávame o prehliadaných príbehoch SNP ešte raz a zhrnieme i naše vlastné drobné víťazstvá a pády počas realizácie projektu.

___

Poďte do toho s nami!

___

Novinky o projekte sledujte na našej Facebook a Instagram stránke aj v našich novinkách. My sa už-už strmhlav ponárame do archívov a kníh, aby sme s pomocou odborníčok a odborníkov objavili prehliadané príbehy našej minulosti. Držte nám palce!

___

Projekt podporila EVZ nadácia (EVZ Foundation).

© 2024 Education for Equality and Ecology – EDEQEC . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.